Skip to Content

Medicinmottagning

Vår medicinmottagning vid Axesshuset i Göteborg är särskilt profilerad mot hjärt- kärlsjukdomar. Vi tar hand om dig som t ex besväras av kärlkramp, högt blodtryck, lågt blodtryck, hjärtsvikt, förmaksflimmer och hjärtklappning. Vi har avtal med Västra Götalandsregionen, högkostnadskort och frikort gäller.Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar innefattar bland annat patienter med högt blodtryck, blodfettsrubbningar, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och stroke. Här i Göteborg tar vi hand om dig som har oklara symtom som:

  • andfåddhet 
  • bröstsmärta
  • förmaksflimmer (hjärtflimmer)
  • hjärtklappning
  • hjärtsvikt
  • hosta
  • svimning
  • yrsel 

Diagnostik

Vår medicinmottagning erbjuder snabb och adekvat utredning av kardiovaskulära symtom/tillstånd genom att vi utför ultraljud av hjärta (ekokardiografi, UCG), arbets-EKG, 24-timmars blodtrycksmätning och 24-timmars bandspelar-EKG (Holter).

Återbud

Avbokning eller återbud kan lämnas dygnet runt på telefonnummer 031-719 14 00.  Ring oss om du behöver ändra din tid eller lämna återbud. Återbud ska dock lämnas senast 24 timmar innan avtalad tid. Vid uteblivet besök eller sen ankomst blir du debiterad för uteblivet besök, oavsett anledning.

Remiss

Du behöver en remiss, den får du till exempel av din husläkare eller annan läkare. Vi utreder och behandlar INTE barn under 18 år.

 


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top