Skip to Content

Plastikkirurgisk avdelning

På vår klinik i Malmö erbjuder vi dig erfarna läkare och specialister inom plastikkirurgi och skönhetsbehandlingar. Kliniken är topputrustad och en av Sveriges modernaste.

Plastikkirurgi inom Aleris Specialistvård

Inom Aleris är vi stolta över att kunna erbjuda både rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Här i Malmö finns en samlad gedigen och bred specialistkompetens just inom plastikkirurgi, där vi erbjuder och utför avancerad kirurgi i högteknologiska operationssalar. Har du genomgått någon form av viktminskningskirurgi och kroppen har förlorat sin form och själva hudkostymen blivit för stor kan vi hjälpa dig.

Aleris har utfört plastikkirurgi i Skandinavien i mer än 20 år och utför nu mer än 5000 plastikkirurgiska ingrepp om året. Våra plastikkirurger är välrenommerade specialister inom plastikkirurgi, samtliga har tidigare konsulterats vid de offentliga sjukhusen och flertalet besitter professorskompetens inom plastikkirurgi. Våra plastikkirurger utför förutom de vanligaste ingreppen bröstplastik, lår/armplastik, bukplastik, ögonlocksplastik även plastik för facialispares och rekonstruktiv bröstkirurgi.

Vårdavtal med Region Skåne

Aleris Specialistvård och Plastikkirurgi ingick 1 juni 2016 ett vårdavtal med Region Skåne i offentlig regi beträffande operation av buk- och bröstreduktion. Syftet med uppdraget är att vi inom Aleris Specialistvård ska kunna erbjuda patienter möjlighet till utredning, behandling och operation på lika villkor med god tillgänglighet. Detta efter genomgången Obesitaskirurgi eller genom egen massiv viktminskning. Avtalet omfattar patienter över 18 års ålder, övre åldersgräns efter medicinsk bedömning.

Region Skåne har riktlinjer ock kriterier vilka måste uppfyllas för att man skall vara en kandidat för operation, vänligen se Kriterier bröst och bukreduktion. Som patient kan du (då du uppnått viktstabilitet i minst 6 månader samt uppfyller nämnda kriterier) söka till oss genom vårt vårdavtal via remiss från din vårdcentral eller via Egenremiss, varefter vi kallar dig för information samt bedömning.

Har du någon fundering så tveka inte att kontakta oss, vi svarar så gärna! För mer information om vårt utbud och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt, vänligen besök alerisplastikkirurgi.se,


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top