Skip to Content

Carola von Haartman

Verksamhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter

Jacqueline Hellenborn

Enhetschef

Aleris Smärt- och Stresscenter

Anne Törnros

Enhetschef

Aleris Smärt- och StresscenterAktuell för rehabilitering

Så här blir du aktuell för rehabilitering på Smärt- och Stresscenter.

Läs mer >

Remittentinformation

Till dig som remittent

Läs mer >

Back to top