Skip to Content

Närakut Nacka

Välkommen till Närakut Nacka vid Nacka sjukhus i Ektorp. Vi hjälper dig som har akuta åkommor som inte kräver akutsjukhusens resurser till exempel enklare frakturer, halsfluss eller allergiska besvär. Vid misstanke om till exempel hjärtinfarkt eller stroke ska du vända dig direkt till ett akutsjukhus. Verksamheten drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting och landstingets patientavgifter och frikort gäller.Närakut Nacka

Till Närakut Nacka kan du komma vid lättare akuta tillstånd. Närakuten hjälper patienter som t ex drabbats av frakturer, axeln vridits ur led, sårskador, andningsbesvär, halsfluss, allergiska reaktioner med mera. Till oss är både barn och vuxna välkomna. 

Öppettider och tidsbokning

Vi har öppet alla dagar mellan 8-22. Vi har drop in verksamhet, men du kan även kontakta Vårdguiden 1177  för rådgivning, de kan även boka in dig till oss. Du kan komma till oss oavsett var i länet du bor. 

Prioritering efter sjukdomstillstånd

Alla patienter som kommer till Närakut Nacka prioriteras efter hur sjuka de är. Alla tider är preliminära och sjukare patienter går alltid före.

För lindriga åkommor som kan vänta, exempelvis förkylning, hosta, utslag med mera - vänd dig i första hand till din husläkare/vårdcentral. Vi gör enbart akuta undersökningar. Du kan också dygnet runt få råd av en sjuksköterska om hälsa och sjukdomar samt hjälp att hitta rätt i vården på tel. 1177.

Röntgen

Möjlighet till röntgen finns alla dagar i veckan, även helger. Vi utför röntgenundersökningar vid rent akuta frågeställningar, t ex vid trauma och frakturmisstanke. 

Vad kostar ett besök?

Vi har samma patientavgifter som landstinget. Patientavgiften är 200:-/besök samt kostnadsfritt upp till 18 år och för dig som är 85 år eller äldre. Frikort gäller alltid.

Hitta hit

Med buss till Ektorps Centrum/Nacka Närsjukhus.

Med bil kör Värmdöleden väg 222 till avfart Ektorp.

Övriga frågor

Om du har frågor som rör den administrativa verksamheten så ringer du 08-601 53 58. Du kan även nå oss via mejl. Mejla då bara namn (inte personnummer) och telefonnummer så ringer vi upp: nackanarakut@aleris.se .

Apotek i huset

Nacka sjukhus har ett apotek i huset. Där har du möjliget att hämta ut dina receptbelagda mediciner men även få goda råd och tips om hur du kan vårda och sköta din hälsa. För öppettider, se apotekets webbsida

Nacka_entre_sommar800x400.jpg


Back to top