Skip to Content

Vad är ASIH?

Frågor och svar om ASIH

ASIH är en förkortning för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det är en alternativ vårdform för den som helt eller delvis skulle behöva sjukhusvård.

Läs mer >

Vård genom oss - vårdval ASIH

Vårdval ASIH - ansökan om oss som din vårdgivare

Du ska alltid känna dig Trygg och Välkommen till oss. Du väljer vårdgivare genom att att fylla i en ansökan.

Läs mer >

Inkludering och lika-behandling

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

Information till dig som har besök från Aleris ASIH

Information kring Covid-19 till dig som får besök från Aleris ASIH-team

Du som inskriven i något av våra ASIH-team i norra eller södra länet har tillgång till vården via oss men vi behöver kanske förändra dina planerade besök. Vi vidtar nödvändiga åtgärder utifrån Folkhälsomyndigheten och Region Stockholms riktlinjer och beslut.

Läs mer >

Integritetspolicy

Integritetspolicy

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

ASIH Södertälje utökar uppdraget

Under försommaren flyttar vi till nya lokaler på Bangatan 6, Södertälje. Syftet med flytten är att vi ska få bättre tillgänglighet genom kollektiva färdmedel och då lättare kunna ta sig till lokalen.

I och med det nya läget är vår ambition att utöka teamet och kunna ge fler patienter en trygg och god vård i sina egna hem. 

Aleris ASIH Söderort och ASIH Värmdö

Nya ASIH-team på Dalens Sjukhus och Värmdö/Gustafsberg

Aleris ASIH Söderort hittar du på Dalens sjukhus. Under hösten kommer teamen utökas med ASIH Värmdö. Vi tar emot patienter boende i södra Stockholm, Nacka och Värmdö.

Läs mer >


Roger Larsson

Verksamhetschef

Aleris ASIH och Specialiserad Palliativ slutenvård Syd

Thays Alé Gonzalez

Specialistläkare och Läkarchef

Aleris ASIH och SPSV Syd

Back to top