Skip to Content

Vård genom oss

Vård genom oss

Vårdvalet ger fler möjligheter att vårdas hemma

Läs mer >

Vårdval ASIH

Oavsett vilken vårdgivare du väljer måste du fylla i en ansökan.

Läs mer >

Frågor och svar

ASIH är en förkortning för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det är en alternativ vårdform för den som helt eller delvis skulle behöva sjukhusvård.

Läs mer >

Remittera till ASIH

Våra ASIH - enheter är placerade i hela Stockholms län från Nynäshamn och Södertälje i syd till Täby och Upplands Väsby i norr.

Läs mer >


Roger Larsson

Verksamhetschef och Läkarchef

ASIH och Specialiserad Palliativ slutenvård Syd

Back to top