Skip to Content

Medicinsk behandlingsavdelning

Välkommen till Aleris Christinaklinikens avdelning för medicinsk behandling. Mottagningen är en poliklinisk behandlingsavdelning, det vill säga här är du inte inneliggande, med inriktning mot cancerbehandling med cellgifter.

Vi som arbetar här är ett team med lång erfarenhet av cancervård och vi har specialistkompetens inom cancervård och cytostatikabehandling (cellgiftsbehandling). Till oss kan du komma för olika infusions- och injektionsbehandlingar. Vi utför även andra typer av behandlingar, till exempel:

  • antibiotikainfusioner
  • antikroppsbehandlingar
  • bisfosfonatbehandlingar
  • blodtransfusioner
  • järninjektioner
  • reumatologiska behandlingar

Vi eftersträvar att ge en individualiserad omvårdnad till alla våra patienter. Under behandlingsperioden träffar du samma vårdpersonal hela tiden, och du har alltid en egen kontaktsjuksköterska. Behandling ges i en lugn miljö. Under behandlingen kan du koppla av med att lyssna på musik eller använda vårt wi-fi.

Boka tid

Till vår behandlingsavdelning kommer du via ett mottagningsbesök hos oss eller via annan vårdgivare. Vi tar emot försäkrings, - privatbetalande och landstingspatienter. 

Har du en privat sjukvårdsförsäkring, kontaktar du ditt försäkringsbolag för att boka tid. Är du privatbetalande eller kommer på remiss är du välkommen och ringa oss för mer information eller för att boka en tid. 

Back to top