Sparande av prover och uppgifter för kvalitetsregister

När du lämnar blodprover eller vävnadsprover tillfrågas du om provet kan sparas i en biobank. Sparade prover kan komma att användas för din vård i framtiden, men också för forskning och kvalitetsutveckling.