Skip to Content

Aleris Fysiologlab Folkungagatan, Lungundersökningar

Långvarig hosta, andfåddhet och andra andningsproblem är vanliga symtom på olika lungsjukdomar men kan naturligtvis också bero på andra saker.Har du besvär från luftvägarna och söker din läkare kan han vid behov remittera dig för vidare utredning till en speciell lungundersökning.

Undersökningar som kan bli aktuella är t ex spirometri och blodgas. Undersökningarna ovan, t ex spirometri, omfattas av vårt vårdavtal med Stockholms läns landsting om tjänster inom klinisk fysiologi. 

Till våra undersökningar behövs läkarremiss för att undersökningen ska omfattas av vårt avtal med Stockholms läns landsting, och för att du ska kunna betala enbart patientavgift. Remiss får du från din husläkare eller annan läkare.

Det går också bra att komma till oss på eget initiativ, utan remiss, men då får du bekosta undersökningen själv.


Behövs remiss?

Behövs remiss

Det beror på vad du söker för.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >


Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Rana Alizadeh

Överläkare Klinisk fysiologi

Issam Mohsen

Överläkare Klinisk fysiologi

Anders Norén

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Fysiologlab

Carl-Olof Ekman

Överläkare Klinisk fysiologi

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet
Aleris Fysiologlab Riddargatan
Aleris Fysiologlab Folkungagatan

Riikka Rydman

Överläkare Klinisk fysiologi

Back to top