Skip to Content

Agneta Skoglar

Enhetschef

Sömnmottagning och Lungmottagning Aleris Fysiologlab Sabbatsberg samt Astma- och Allergimottagning Aleris Fysiologlab Sophiahemmet.

Farah Aghaie

Specialist i lung- och internmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Stefan Hjälte

Specialist i lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top