Skip to Content

Samverkan med patienten i centrum

Samverkan med patienten i centrum

Som patient kommer du till oss genom remiss från vårdcentral, via akutsjukhus eller direktintag via ambulans.

Läs mer >

Att vara närstående till någon som vårdas hos oss

Ibland krävs ytterligare stöd och hjälp för att kunna möjliggöra återgång till hemmet alternativt flytt till ett annat boende för din närstående.

Läs mer >

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Vi satsar på kvalitetsarbete och förfinar ständigt våra metoder och processer.

Läs mer >

Vi är HBTQ-certifierade

Vi är HBTQ-certifierade

Verksamheterna har genomgått utbildningsprocessen för certifiering och arbetar för att kontinuerligt upprätthålla våra medarbetares kompetens.

Läs mer >

Vi stödjer även dina närstående

En svår sjukdom drabbar också dina närstående. De har ofta frågor och oro som behöver mötas.

Läs mer >

Din vårdplan

När du blir inskriven hos oss gör vi en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina anhöriga.

Läs mer >

Remittera till Specialiserad Palliativ vård

Våra palliativa avdelningar Handen, Lidingö, Väsby tar emot patienter från hela Region Stockholm.

Läs mer >


Linda Siberg

Enhetschef

Palliativa avdelningen Handen

Roger Larsson

Verksamhetschef och Läkarchef

ASIH/SPSV Syd

Back to top