Skip to Content

STELPA - Vi swipar med patienterna!

Här kan du vara med och skriva din egen journal

När du är inskriven hos oss kommer du att se hur vår personal använder surfplattor för att dokumentera undersökningsfynd och annan fakta. Självklart får du också möjlighet att fylla i och beskriva hur du mår och vilka besvär du har.

Läs mer >

Din vårdplan

När du blir inskriven hos oss gör vi en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina anhöriga.

Läs mer >

Vi stödjer även dina närstående

En svår sjukdom drabbar också dina närstående. De har ofta frågor och oro som behöver mötas.

Läs mer >

Att vara närstående till någon som vårdas hos oss

Ibland krävs ytterligare stöd och hjälp för att kunna möjliggöra återgång till hemmet alternativt flytt till ett annat boende för din närstående.

Läs mer >

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Vi satsar på kvalitetsarbete och förfinar ständigt våra metoder och processer.

Läs mer >

Vi är HBTQ-certifierade

Vi är HBTQ-certifierade

Verksamheterna har genomgått utbildningsprocessen för certifiering och arbetar för att kontinuerligt upprätthålla våra medarbetares kompetens.

Läs mer >

Remittera till Specialiserad Palliativ vård

Våra palliativa avdelningar Handen, Lidingö, Väsby tar emot patienter från hela Region Stockholm.

Läs mer >


Marie Walheim

Enhetschef

Aleris Palliativa avdelningen Lidingö

Ann-Louise Rönnblad

Verksamhets/Läkarchef

Aleris ASIH/SPSV Nord

Back to top