Skip to Content

Hemteam

Har du svårt att ta dig till mottagningen och behöver hjälp med din träning och rehabilitering i hemmet? Våra hemteam på Aleris Rehab Älvsjö kommer hem till dig och hjälper dig hemma med din rehabilitering.

Våra hemteam

Ibland kan det vara lättare att klara av sin rehablitering och nå uppsatta rehabiliteringsmål om man arbetar med insatser i hemmet istället för på mottagningen. I sådana fall kommer vi hem till dig och hjälper dig med rehabliteringen där du bor. Våra hemteam här i Älvsjö består av olika yrkesgrupper och har specialkompetens när det gäller rehabilitering i hemmet. Teamen har också särskild utbildning i handledning av anhöriga och personal. Tillsammans kan vi nå bästa resultat.

Back to top