Skip to Content

Neuroteam

Här på Aleris Rehab Älvsjö har vi neuroteam som erbjuder rehabilitering i hemmet eller dess närmiljö.

Det här kan neuroteamet göra för dig

Våra neuroteam i Älvsjö tar emot patienter över 18 år. Patienten ska var ny- eller återinsjuknad i stroke eller ha annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som efter utredning inom slutenvården bedöms vara i behov av rehabilitering av neuroteam i direkt anslutning till utskrivning. Strokepatienter kan kontakta neuroteamet vid upplevd försämring utan att ha varit inlagd på sjukhus. Patienten kan också erbjudas kompletterande insatser med enskilda besök eller gruppbesök på klinik.

Back to top