Skip to Content

Forskning & Utveckling

Forskning & Utveckling

Vi kombinerar vår kliniska verksamhet med en omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet (FoUU). Forskningsfrågorna hämtas från kunskapsluckor eller problem inom vår verksamhet. FoU-enheten är knuten till institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet.

Vår intention är att lösa problem som har potential att återföras/implementeras i vårdprogram och verksamhet. Vi vill på detta sätt öka vårdkvaliteten för de personer som drabbats av skada eller sjukdom inom vårt kompetensområde. Vi har en nyckelroll i rehabiliteringen av personer med ryggmärgsskada, ryggmärgsbråck, stroke, multipel skleros och andra neurologiska skador/sjukdomar.
Läs mer om våra pågående projekt här

Kunskapsspridning

Att generera ny kunskap är viktigt men kunskapspaketering och kunskapsspridning är en minst lika central del i vår FoU-verksamhet. Här på hemsidan eller på vår YouTube-kanal kan du se filmer med intressanta föreläsningar från våra FoU-dagar. Du hittar också projektredovisningar bland Genomförda projekt här och Projektpresentationer här.
Se alla föreläsningar här


Utbildning

Utbildning

Rehab Station Stockholm arbetar aktivt med att utveckla och driva ett kunskapscentra där en viktig komponent är att kommunicera ”know-how” i form av kunskap och kompetens. Vi erbjuder en bred utbildningsverksamhet för såväl grund- som vidareutbildningar inom vård, omsorg och rehabilitering.

Läs mer >

Pågående forskning

Pågående forskning

Inom ramen för Rehab Station bedrivs dryga 20 projekt varav flera är doktorandprojekt. Doktorandprojekten löper över minst fyra års heltidsstudier och kan inkludera upp till fyra separata delprojekt. För att komma vidare till mer information och kontaktuppgifter för respektive projekt klicka på titeln.

Läs mer >

Genomförd forskning

På Rehab Station Stockholm har vi genomfört ett flertal vetenskapliga/utvecklingsprojekt genom åren och här nedan kan du se en översikt. Klicka på någon av länkarna här under för att läsa om projekten inom de olika områdena. För övergripande information om vår forskningsverksamhet se kontaktrutorna här intill.

Läs mer >

Utveckling

Många aktiviteter bedrivs i gränsområdet mellan forskning och praktisk/klinisk verksamhet.

Läs mer >

Projektpresentationer

Kunskapspaketering och kunskapsspridning är en viktig del i vår FoU-verksamhet. Att presentera sina resultat på vetenskapliga konferenser är en vital del i den processen. Här kan du klicka upp projektpresentationer som våra medarbetare gjort.

Läs mer >På uppdrag av region Stockholm logo

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Sedvanliga patientavgifter och frikort gäller.

Läs mer
Back to top