Skip to Content

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Aleris Röntgen Sabbatsberg i Stockholm erbjuder datortomografi, konventionell röntgen (t ex skelett- och lungröntgen), magnetkameraundersökningar samt ultraljud.

Aleris Röntgen Sabbatsberg har fr o m den 2/2-2019 inte avtal med Stockholms läns landsting och har endast möjlighet att ta emot remisser från vårdgivare med fullt kostnadsansvar.  Se ytterligare information längre ner på sidan.

 

Drop-in

Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen. Det innebär att du inte behöver boka tid för dessa undersökningar. När din läkare har skickat remissen till oss är du välkommen till vår röntgenenhet  under vår drop-in tid. Undersökningen tar bara ett par minuter men du kan behöva reservera lite längre tid för hela besöket. För övriga undersökningar behövs tidbokning. 

Remiss behövs

Remiss behövs för samtliga undersökningar.

Öppettider

Vi har generösa öppettider och kan erbjuda snabba tider för magnetkameraundersökning även under kvällstid.

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen), som i regel får undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Öppen magnetkamera

På Sabbatsberg finns Sveriges enda öppna högfältsmagnetkamera. MR-kameran lämpar sig mycket väl, och kan ibland vara den enda alternativet, för patienter som har svårt att vistas i trånga utrymmen, för överviktiga samt vid undersökningar av barn.

 

Förändringar Aleris Röntgen Sabbatsberg  fr o m den 2/2-2019

Aleris Röntgen Sabbatsberg har fr o m den 2/2-2019 inte avtal med Stockholms läns landsting och har därför fr o m den dagen endast möjlighet att ta emot remisser från vårdgivare med fullt kostnadsansvar. Obs! Till öppna magnetkameran tar vi emot som tidigare.

Har du fått en remiss för undersökning till oss, som inte har utförts före den 2 februari 2019, så kommer remissen att överföras till Unilabs röntgenavdelningar. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på tel 08-690 63 23.

Vi tar precis som tidigare emot remisser för privatbetalande patienter och patienter via Försäkringsbolag och andra vårdgivare med fullt kostnadsansvar. Kontakta oss gärna för mer information.

E-post rontgensabbatsberg@aleris.se

Obs! För ombokning och avbokning var vänlig kontakta oss på telefon 08-690 63 23.

Välkommen!


Patientinformation

Patientinformation

Aleris Röntgen

Här hittar du information om remisser, avgifter, sjukförsäkring och hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Patientinformation >

LÄS MER
Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >


Karianne Flemming Jones

Karianne Flemming Jones

Bitr. Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm,
Enhetschef Aleris Röntgen Sabbatsberg


Stella Zakrisson

Tf Enhetschef

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Ann-Sofie Bergström

Ann-Sofie Bergström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm

Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Lars Ahlander

Lars Ahlander

Affärsområdeschef

Aleris Röntgen

Andrea Worreby Thillman

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Mammografi

Back to top