Ett besök hos oss på Rudans Psykosociala mottagning

Till oss kan ni komma både i ett tidigt skede, innan problemen vuxit sig stora, men också senare. Hos oss arbetar erfarna psykologer med särskild kunskap om barn och ungdomars utveckling. Vi har tystnadsplikt och är vana vid att hantera känsliga frågor.

Rudans-VC-Young-boy-1366x600.jpg