Lär dig om barns rädsla och oro

Föreläsning och diskussion - grupp för föräldrar till barn som är rädda, oroliga eller ångestfyllda och hur man som förälder kan förhålla sig till det i det dagliga samspelet.