Kontakt med oss på Rudans Psykosociala mottagning

Vi psykologer utför bedömningar, erbjuder psykologisk behandling samt rådgivning. Vanliga tillstånd som vi arbetar med är depression, ångesttillstånd, exempelvis ptsd, paniksyndrom, fobier men även sömnstörningar och stressrelaterade besvär såsom utmattningssyndrom.