Skip to Content

Kartläggning av urinblåse- och tarmfunktion hos vuxna personer med ryggmärgsbråck och utvärdering av om kognitiv funktion kan ha samband med risk att få urologiska komplikationer
På uppdrag av region Stockholm logo

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Sedvanliga patientavgifter och frikort gäller.

Läs mer
Back to top