ISCoS data set Qulity of Life (QoL) och Activity and Participation (A&P). Översättning av ISCoS – instrument från engelska till svenska