SmartDrive

Syftet med denna studie är att undersöka effekten av användning av SmartDrive avseende generell aktivitet och skuldersmärta hos manuella rullstolsanvändare med ryggmärgsskada.