Utveckling

Många aktiviteter bedrivs i gränsområdet mellan forskning och praktisk/klinisk verksamhet.