Skip to Content

Kvalitet och Miljö


Kvalitetsbokslut

Kvalitetsbokslut

Här hittar du våra publicerade kvalitetsbokslut, de innehåller en beskrivning av vår samlade verksamhet, en patientsäkerhetsberättelse samt en redogörelse för vårt utvecklingsarbete under det året dokumenten gäller för.

Läs mer >

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Här hittar du Aleris Rehab Stations miljöpolicy, bakgrund till denna, vilka principer vi avser att arbeta enligt och hur det fungerar i praktiken. Du kan även ladda hem policyn som dokument.

Läs mer >

På uppdrag av region Stockholm logo

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Sedvanliga patientavgifter och frikort gäller.

Läs mer

Först och främst är det viktigt att du ska komma på alla bokade besök och operationer om du inte hört något annat. Om vi behöver prioritera om och skjuta upp ditt besök så kommer vi att kontakta dig omedelbart. Det är också viktigt att du söker vård när du behöver. Om du är osäker ring 1177.

Läs mer om situationen i Stockholm

 

Back to top