Skip to Content

Förflyttningsutbildningar med helhetsperspektiv


Grundutbildning i förflyttningskunskap inklusive trycksårsprevention

Grundutbildning i förflyttningskunskap inklusive trycksårsprevention

Utbildningen är en grundutbildning där fokus ligger på personalens arbetsställningar, ergonomi, förflyttningshjälpmedel och förflyttningarnas grundtekniker. Trycksårsprevention ingår i utbildningen då personer som har nedsatt känsel och/eller är hjälpberoende ofta är i riskzonen att utveckla trycksår.

Läs mer >

Påbyggnadsutbildning i förflyttningskunskap

Påbyggnadsutbildning i förflyttningskunskap

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning efter grundutbildningen i förflyttningsteknik, som ger dig förutsättningar att göra mer avancerade förflyttningar.

Läs mer >

Skräddarsydd förflyttningsutbildning i hemmet

Skräddarsydd förflyttningsutbildning i hemmet

Utbildning skräddarsys för personer med funktionsnedsättning. Fokus är på förflyttningar som personen gör ofta och/eller upplever som svåra. Utbildningen sker i personens hem för att träna förflyttningar med de förutsättningar som finns där.

Läs mer >

Förflyttning av flygpassagerare

Bemötande och förflyttning av flygpassagerare

Utbildningen riktar sig till personal som hjälper personer med funktionsnedsättning på flygplatser. Den består av en teoretisk och en praktisk del med förflyttningsteknik.

Läs mer >

Först och främst är det viktigt att du ska komma på alla bokade besök och operationer om du inte hört något annat. Om vi behöver prioritera om och skjuta upp ditt besök så kommer vi att kontakta dig omedelbart. Det är också viktigt att du söker vård när du behöver. Om du är osäker ring 1177.

Läs mer om situationen i Stockholm

 

Back to top