Skip to Content

Hälsoundersökning mottagning

Våra hälsoundersökningar vänder sig till dig som känner dig frisk men som vill ha en medicinsk bedömning av din kropp och se vilka riskfaktorer som kan påverka din hälsa så att du kan förebygga framtida sjukdomar. Varmt välkommen att kontakta oss på Renmarkstorget i Umeå för att boka in en hälsokontroll.

Minska dina riskfaktorer

Hälsoundersökningar med regelbundna intervall är ett bra sätt att upptäcka riskfaktorer och tidiga sjukdomstecken som kan påverka din hälsa. Genom kontrollerna kan vi eliminera eller minska förekomsten av riskfaktorer till exempel stress, rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och diabetes.

Våra hälsokontroller är ett klokt sätt att hålla koll på den egna kroppen. Kontrollerna är lämpliga att göra med 1-3 års intervall beroende på ålder och hälsorisk. Ju tidigare vi kan identifiera en risk, desto mer effektivt kan man sätta in rätt behandling. Detta gäller flertalet sjukdomar och inte minst våra folksjukdomar, hjärtkärlsjukdom och cancer.

Vi erbjuder tre varianter av hälsoundersökningar med olika omfattning och med möjlighet till tillägg utifrån dina behov. 

 


Anna Tegern

Hälsoundersökningar

Aleris Specialistvård Renmarkstorget


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top