Skip to Content

Anestesi

Narkosverksamheten skräddarsyr anestesimetod för varje patient och operationstyp.

Vi gör bedömning av anestesi utifrån varje patient och operation. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt undvika illamående och smärta efter operation. Vår viktigaste uppgift är att svara för den medicinska säkerheten före, under och efter operationen på Aleris Elisabethsjukhuset.


Anders Johansson

Anestesiläkare

Aleris Elisabethsjukhuset

Gudrun Diderholm

Anestesiläkare

Aleris Elisabethsjukhuset

Back to top