Bra att veta

Undrar du vad det kostar att komma till oss? Eller vill du framföra en synpunkt till någon av våra ansvariga? Här hittar du praktiskt information och kontaktuppgifter.

Vad kostar ett läkarbesök?

  • Med remiss från husläkare inom Region Uppsala kostar det 110 kr i patientavgift för det första besöket
  • För övriga nybesök är patientavgiften 330 kr
  • Ett återbesök kostar 330 kr
  • För privatbetalande patienter kostar ett besök 2.500 kr
  • Besök till röntgen kostar 110 kr
  • För privatbetalande patienter till röntgen finns separat prislista beroende på typ av undersökning
  • Besök till sjukgymnast kostar 110 kr

Avbokning av ett inbokat besök

Vi är tacksamma för att din avbokning sker i så god tid som möjligt före ditt inbokade besök.

För verksamheter med avtal inom Region Uppsala gäller att avbokning eller återbud lämnas senast 24 timmar före besöket. Vid sent återbud eller om du uteblir från bokat besök får du betala patientavgift samt faktureringsavgift. Detta gäller även patienter under 20 år.

Vid uteblivet besök gäller inte frikort.

Inför ditt mottagningsbesök

Inför ditt besök hos oss på Elisabethsjukhuset är det viktigt att hälsodeklarationen, som skickades med kallelsen, är ifylld och medtagen. Vänligen lämna den till din behandlande läkare.

Narkosverksamheten

Narkosverksamheten syftar till att skräddarsy anestesimetod och bedömning för varje patient och operationstyp. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt undvika illamående och smärta efter operation.

Vår viktigaste uppgift är att svara för den medicinska säkerheten före, under och efter operationen på Elisabethsjukhuset.

Nationella kvalitetsregister

För oss är det viktigt att du som patient ska vara helt nöjd efter ditt besök. Varje dag arbetar vi för att förbättra oss.

Verksamheten på Aleris Elisabethsjukhuset genomsyras av kvalitetsarbete.
Det medicinska kvalitetsarbetet är av mycket hög klass och följs löpande genom bl a rapportering till de nationella registren.

Genom att vara med i nationella undersökningar jämför vi oss med andra vårdenheter. Redan idag är mer än 9 av 10 patienter mycket nöjda med både bemötande och resultat.

Aleris Elisabethsjukhuset driver och ansvarar för armbågsregistret och rapporterar dessutom till följande nationella kvalitetsregister: