Kvalitetsuppföljning och forskning

En av de mest besvärliga komplikationer efter ortopedisk kirurgi är infektioner.

För att minska risken för infektioner är det viktigt att veta hur stor risken är att patienter drabbas på det egna sjukhuset. Vi har därför sedan flera år ett eget väl fungerande infektionsregister. Det gör att vi snabbt kan agera om antalet infektioner skulle öka. På samma sätt för vi register över andra eventuella komplikationer i samband med operation. Aleris Elisabethsjukhuset gör även egna kvalitetsundersökningar för att kontrollera våra operationsresultat.