Kvalitetsuppföljning och forskning

En av de mest besvärliga komplikationer efter ortopedisk kirurgi är infektioner.

ES_operationssal1200x700.jpg