Så här kommer du till oss

Vi är ett högspecialiserat ortopediskt sjukhus som erbjuder hög specialistkompetens inom flera områden. Aleris Elisabethsjukhuset har avtal med Region Uppsala.

Remiss

Aleris Elisabethsjukhuset tillhandahåller även kirurgi för kliniker utanför Uppsala län. Vi tar emot utomlänspatienter inom våra specialistområden och har samarbetsavtal med de flesta landsting/regioner.

Välkommen att kontakta oss för vidare information alternativt faxa din remiss till oss.

Telefon: 018-18 88 54 Fotkirurgimottagning

Telefon: 018-18 88 09 Handkirurgimottagning

Fax : 018-50 97 15

Telefon: 018-18 88 24 Ortopedmottagning

Fax: 018-50 54 55

Sök direkt

Som patient kommer du till vår mottagning via remiss från din ordinarie läkare på vårdcentralen eller från läkare på annan specialistklinik. Du är också välkommen att fylla i en egenremiss och posta den till oss.

Aleris Elisabethsjukhuset
Box 2091
750 02 Uppsala
Tfn växel: 018-18 88 00

Vi tar även emot privatbetalande patienter och försäkringspatienter.
Kontakta oss för mer information så ser vi till att hjälpa dig.
Telefon: 018-18 88 54 Fotkirurgimottagning
Telefon 018-18 88 09 Handkirurgimottagning
Tfn: 018-18 88 24 Ortopedmottagning

Fritt val

Det finns flera lagar och rättigheter som reglerar patienters rättigheter.
Från den första januari 2015 kan du välja att söka specialiserad öppenvård var du vill i Sverige. För att du ska få rätt hjälp behöver vi få en remiss från din läkare alternativt att du fyller i en egenremiss och postar den till oss.

Den nationella vårdgarantin ska se till att patienter inte behöver vänta mer än 90 dagar för mottagning och 90 dagar för operation. Regleringen om patientens fria val möjliggör att du som patient fritt har rätt att få ett mottagningsbesök hos valfri vårdgivare i Sverige.

Flera landsting/regioner har dessutom specialavtal och regleringar för att möjliggöra att patienterna kan söka och få vård i andra delar av landet. Exempelvis har Stockholms Läns Landsting ett avtal (ABC-avtalet) med Region Uppsala som gör att patienter boende i Stockholm helt fritt kan söka vård hos oss.

Vi erbjuder rådgivning och hjälp utifrån din situation. Hör av dig till oss så hjälper dig. Det enklaste är om du skickar ett mejl eller hör av dig per telefon.
Telefon: 018-18 88 54 Fotkirurgimottagning
Telefon: 018-18 88 09 Handkirurgimottagning
Tfn: 018-18 88 24 Ortopedmottagning

Läs mer om vad som gäller när du ska välja vård i ett annat landsting/region.