Integritetspolicy

För att Aleris ska kunna ge dig som patient en god och säker vård behöver vi behandla dina personuppgifter. Aleris värnar om varje patients integritet och har ett stort ansvar att se till att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Vi vill att du ska känna dig trygg när du söker vård på Aleris. I den här integritetspolicyn, som riktar sig till Aleris patienter och kunder i våra vårdverksamheter i Sverige, beskriver vi bland annat vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter när det kommer till behandlingen av dina uppgifter.