Skip to Content

Arbetsprov

Ett arbetsprov (ergometercykel) gör man för att undersöka hur hjärtat, lungorna, blodcirkulationen och rörelseorganen fungerar när man anstränger sig. Du får cykla under ökande arbetsbelastning.

Syftet med ett arbetsprov är att ta reda på om hjärtat får tillräckligt med syre och om man får ont i bröstet eller har störningar i hjärtats rytm när man anstränger sig.

Man använder sig av EKG, elektrokardiogram, för att mäta hjärtats elektriska aktivitet i vila och i samband med ansträngning. EKG visar hjärtats rytm, impulsutbredning samt eventuella skador på hjärtmuskeln.

 

Om Arbetsprov

Före
Ta med träningskläder och skor att cykla i. Undvik att använda hudkräm eftersom elektroderna då blir svårare att fästa på kroppen. Ät ingen större måltid precis innan undersökningen.

Under
Först får du lägga dig på en brits, elektroder fästs på bröstkorg, överarm och underben och EKG tas. Även blodtrycket tas i vila.

Sedan får du cykla på en ergometercykel med gradvis ökande motstånd. Ibland används en gångmatta istället för en cykel. Cyklingen brukar pågå tills du har ansträngt dig maximalt. Under cyklingen mäts EKG, blodtryck och antal andetag du tar per minut.

Du får ange hur ansträngande det känns, hur andfådd du blir och om du känner eller upplever obehag, till exempel smärta i bröstet. Efter cyklingen ligger du på britsen och får återhämta dig, även då tas EKG och blodtryck.

Undersökningen tar cirka 40 minuter.

Efter
Efter cyklingen, innan du går hem, får du besked om undersökningsresultatet av en av våra läkare. Resultatet skickas sedan till din undersökande läkare som beslutar om eventuella vidare åtgärder.

Du kan gå hem på en gång efter testet.Back to top