Skip to Content

Ultraljud av hjärta (ekokardiografi)

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtat. Det som undersöks är hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion samt klaffarnas funktion.

Inga särskilda förberedelser krävs.

Undersökningen går till så att du får ligga på vänster sida. En ultraljudsgivare sätts mot bröstkorgen och sänder ut ultraljud som reflekteras mot hjärtats olika delar. Signalen omvandlas till en rörlig bild på ultraljudsapparatens bildskärm.

Undersökningen tar mellan 30-60 minuter. Resultatet skickas till remitterande läkare.Back to top