Skip to Content

Hjärtscreening

En hjärtscreening är en översiktsundersökning av hjärtat som görs för att upptäcka eventuella hjärtfel eller hjärtsjukdom. Aleris erbjuder hjärtscreening av barn och vuxna i enlighet med anvisningar från Svenska Fotbollsförbundet samt Europeiska Kardiologföreningen.

Inom elitidrotten har hjärtscreening, s k kardiopulmonell screening, blivit en mer och mer vanligt förekommande rutin. Enligt Europeiska Kardiologföreningens riktlinjer bör personer över 12 års ålder som idrottar genomgå en hjärtscreening.

Hjärtscreening bekostas av patienten själv, har du frågor om priser kontakta oss gärna.

Om hjärtscreening

Före
Inga särskilda förberedelser krävs. Ska du göra ett arbetsprov är det bra om du tar med träningskläder och skor att cykla i.

Undvik att använda hudkräm eftersom elektroderna då blir svårare att fästa på kroppen. Ät ingen större måltid precis innan undersökningen.

Under
Hjärtscreeningen består av ett par olika undersökningar, bl a får du fylla i ett frågeformulär, göra vilo- och/eller arbetsEKG, och genomgå en kroppslig läkarundersökning.

För att säkrare kunna utesluta hjärtsjukdom utför vi i samband med screening även en ultraljudsundersökning av hjärtat.

Efter
Om vi vid hjärtscreeningen hittar ett tillstånd/besvär som bör utredas vidare tar vi även hand om den vidare utredningen. Då görs det som sjukvård via vanliga sjukvårdslandstingstaxan.Back to top