Skip to Content

Ortostatiskt prov

För att utreda orsaken till yrsel kan man göra ett så kallat ortostatiskt prov. Det innebär att man undersöker hur blodtrycket anpassar sig till en förändring av kroppsläget, till exempel när man reser sig från liggande till stående.

Om blodtrycksregleringen inte riktigt fungerar i kroppen kan man få en övergående yrsel- och svimningskänsla när man reser sig upp. Detta kallas på läkarspråk för ortostatism och är en vanlig orsak till yrsel hos gamla, men kan också förekomma hos unga.

Om ortostatiskt prov

Före
Inga särskilda förberedelser är nödvändiga.

Under
Vid ett ortostatiskt prov får du först ligga ner i tio minuter medan EKG och blodtryck i armen registreras. Därefter får du stå upp under cirka åtta minuter. EKG och blodtryck fortsätter att registreras. Eventuella symptom registreras under undersökningen.

En normal reaktion är att pulsen ökar 7-20 slag/min medan blodtrycket inte ska påverkas nämnvärt av att man står upp. Hos patienter med ortostatism brukar blodtrycket istället sjunka tydligt i stående ställning och pulsökningen uteblir.

Undersökningen tar cirka 30 minuter.

Efter
Resultatet skickas till din undersökande läkare.Back to top