Skip to Content

Ultraljud av bukaorta

Ett ultraljud av bukaorta, en del av stora kroppspulsådern, görs i syfte att upptäcka bråck, så kallad aneurysm.

Ett bråck på kroppspulsådern ger sällan några symtom utan upptäcks ofta av en slump vid en undersökning av buken, exempelvis när man misstänker någon annan sjukdom.

Bråck som inte upptäcks kan växa till och bli så stora att de till slut brister. Det är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård. Av dem som drabbas av brustet pulsåderbråck i buken avlider ungefär tre av fyra.

Inga särskilda förberedelser krävs inför undersökningen.

Vid undersökningen bedöms bukaortans diameter samt kärlets väggförhållanden. Även de större pulsådrorna som avgår från bukaorta kan undersökas. Undersökningen innebär inga risker och gör inte ont.

Undersökningen tar cirka 20 minuter. Resultatet skickas till din undersökande läkare.Back to top