Skip to Content

Blodgas

Blodgas är ett blodprov som man tar för att kunna mäta syrgashalten i blodet.

Lungornas viktigaste funktion är att förse blodet med syrgas och att vädra ut koldioxid. Bestämning av mängden syrgas och koldioxid i blodet, så kallade blodgaser, har stor praktisk betydelse som underlag för bedömning av lungfunktionen.

Blodgas används främst som ett redskap för att styra behandlingen av patienter med svår lungsjukdom. Provet tas av biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller läkare, i de flesta fall i handleden.
Back to top