Skip to Content

Patientinformation Aleris Fysiologlab

Här hittar du information om remisser, avgifter, vårdgaranti, sjukvårdsförsäkring och hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.


Behövs remiss?

Behövs remiss

Det beror på vad du söker för.

Läs mer >

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Aleris Fysiologlab deltar i ett flertal intressanta forskningsprojekt.

Läs mer >

Kontaktpersoner Aleris Fysiologlab

Ansvariga

Här hittar du kontaktinformation till ansvariga på Aleris Fysiologlab.

Läs mer >

Kundundersökningar

Kundundersökningar

Inom Aleris Fysiologlab följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete kontakta oss gärna.

Läs mer >

Kvalitet-, miljö-och patientsäkerhet

Kvalitet-, miljö- och patientsäkerhet

Aleris Fysiologlab ingår i Aleris Sjukvård AB. Vi har valt att bedriva kvalitetsledning enligt de internationella kvalitetssystemet ISO.

Läs mer >

Patientavgifter

Patientavgifter

Vi har avtal med Stockholms läns landsting och landstingets patientavgifter och frikort gäller.

Läs mer >

Har du en sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkring

Har du sjukvårdsförsäkring?

Läs mer >

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Vi vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Om du inte gör det är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att reda ut vad som hänt och förbättra vårt arbete.

Läs mer >

Undersökningssvar

Undersökningssvar

Hur får jag svar på min undersökning?

Läs mer >

Valfrihet och vårdgaranti

Valfrihet och vårdgaranti

Som patient har man i Sverige rätt att söka sjukvård i annat landsting än hemlandstinget. Det innebär att du har rätt till ett öppenvårdsbesök hos en läkare i annat landsting om du har en Fritt Val-remiss eller Specialistvårdremiss.

Läs mer >

Våra kliniska fysiologer

Våra kliniska fysiologer

Aleris Fysiologlabs kliniska fysiologer.

Läs mer >

Väntetider

Väntetider

Våra väntetider

Läs mer >Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Här kan du som remittent ladda ner vår röntgenremiss (redigerbar pdf).

Läs mer >

Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Bildgruppen/bildbeställning

Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

Läs mer >

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Det behövs inga speciella förberedelser för ultraljudsundersökningarna, men det är bra att vara tom i blåsan om du ska göra ett vaginalt ultraljud.

Läs mer >

Back to top