Skip to Content

Patientinformation Aleris Fysiologlab

Här hittar du information om remisser, avgifter, vårdgaranti, sjukvårdsförsäkring och hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.


Behövs remiss?

Behövs remiss

Det beror på vad du söker för.

Läs mer >

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Aleris Fysiologlab deltar i ett flertal intressanta forskningsprojekt.

Läs mer >

Kontaktpersoner Aleris Fysiologlab

Ansvariga

Här hittar du kontaktinformation till ansvariga på Aleris Fysiologlab.

Läs mer >

Kundundersökningar

Kundundersökningar

Inom Aleris Fysiologlab följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete kontakta oss gärna.

Läs mer >

Kvalitet-, miljö-och patientsäkerhet

Kvalitet-, miljö- och patientsäkerhet

Aleris Fysiologlab ingår i Aleris Sjukvård AB. Vi har valt att bedriva kvalitetsledning enligt de internationella kvalitetssystemet ISO.

Läs mer >

Patientavgifter

Patientavgifter

Vi har avtal med Region Stockholms vars patientavgifter och frikort gäller.

Läs mer >

Har du en sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkring

Har du sjukvårdsförsäkring?

Läs mer >

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Vi vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Om du inte gör det är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att reda ut vad som hänt och förbättra vårt arbete.

Läs mer >

Undersökningssvar

Undersökningssvar

Hur får jag svar på min undersökning?

Läs mer >

Valfrihet och vårdgaranti

Valfrihet och vårdgaranti

Som patient har man i Sverige rätt att söka sjukvård i annan region än hemregionen. Det innebär att du har rätt till ett öppenvårdsbesök hos en läkare i annan region om du har en Fritt Val-remiss eller Specialistvårdsremiss.

Läs mer >

Våra kliniska fysiologer

Våra kliniska fysiologer

Aleris Fysiologlabs kliniska fysiologer.

Läs mer >

Väntetider

Väntetider

Våra väntetider

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Här kan du som remittent ladda ner vår röntgenremiss (redigerbar pdf).

Läs mer >

Aleris Nacka avlastar Karolinska

Aleris Nacka avlastar Karolinska

Det händer ofta att andra vårdaktörer hör av sig till oss och vill ha hjälp när de behöver tillfällig förstärkning. Senast i ropet är Karolinska där problemen med deras sterilcentral gör att operationer ställs in och flyttas fram då instrument inte kunnat levereras.

Läs mer >

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Prislistor Aleris Röntgen

Prislista

För prislista var vänlig kontakta Lars Ahlander på lars.ahlander@aleris.se

Läs mer >

Att komma till oss

Att komma till oss

Vi har avtal med Region Stockholm och deras patientavgifter och frikort gäller vid våra röntgenavdelningar i Stockholm.

Läs mer >

Back to top