Forskning och utveckling

Stenar_liggande.jpg

Aleris Fysiologlab deltar i ett flertal intressanta forskningsprojekt.

Deltagande i nationella och internationella grupper


• Styrelsemedlemmar i Svensk förening för sömnmedicin och sömnforskning
• Deltagande i utveckling av nationellt register (SESAR) för sömnapnésyndrom
• Deltar i utbildningen av biomedicinska analytiker samt ST-läkarutbildning
• Styrelsemedlemmar i Svensk Flyg & Marinmedicinsk Förening (SANMA)

 

Läkemedelsprövningar


Aleris Fysiologlab deltar i en multicentersstudie i fas lll, där effekten av ett helt nytt sömnmedel jämfört med ett annat sömnmedel och placebo utvärderas.