Kundundersökningar

Inom Aleris Fysiologlab följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet.

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete kontakta ulrika.bengtsson@aleris.se