Kvalitet-, miljö-och patientsäkerhet

Senior_26-1200x700.jpg

Aleris Fysiologlab ingår i Aleris Sjukvård AB. Vi har valt att bedriva kvalitetsledning enligt det internationella kvalitetssystemet ISO.

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt våra kliniskt fysiologiska metoder som är av Swedac ackrediterat för provning enligt ISO/IEC 17025 .Vilka metoder som är ackrediterade ser du här.

 

Ledningssystemet innebär att vi har ett välstrukturerat system där vi:

• har patientsäkerheten i främsta fokus 
• tydligt beskriver våra arbetsmetoder och rutiner
• uppdaterar och håller kvalitetssystemet levande
• genomför och utvärderar kundmätningar till patienter/remittenter och uppdragsgivare
• rapporterar uppkomna avvikelser, vidtar åtgärder och följer upp att åtgärder efterföljs
• genomför regelbundna interna revisioner
• regelbundet stämmer av vår verksamhet med uppdragsgivaren 
• introducerar och kompetensutvecklar våra medarbetare 
• har regelbundna externa revisioner i verksamheterna
• uppfyller myndigheters krav på kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården


Aleris Fysiologlab skall aktivt arbeta för en långsiktigt hållbar miljö genom att:

• ta miljöhänsyn i handlingar och beslut så att den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet minskar 
• ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster ständigt förbättra vårt miljöarbete 
• följa de miljölagar och krav som berör vår verksamhet

 

För att uppnå detta krävs att vi:

• ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster
• utför miljökonsekvensbedömningar inför större beslut 
• utvecklar vår miljökompetens och vårt miljömedvetande 
• utvecklar rutiner för bästa riskhantering av avfallsprodukter minskar föroreningar från läkemedel och transporter,
• väljer ekologiska och närproducerade produkter där så är möjligt

Aleris Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelser >>

Har du frågor om vårt kvalitets – och miljöarbete är du välkommen att kontakta Ulrika Bengtsson, Kvalitetssamordnare på ulrika.bengtsson@aleris.se