Kvalitet-, miljö-och patientsäkerhet

Aleris Fysiologlab ingår i Aleris Sjukvård AB. Vi har valt att bedriva kvalitetsledning enligt det internationella kvalitetssystemet ISO.

Senior-26-ny.jpg