Patientavgifter

Vi har avtal med Stockholms läns landsting och landstingets patientavgifter och frikort gäller.

Patientavgiften varierar beroende på vilken typ av vård du söker.

Öppen och sluten vård är avgiftsfri för barn och unga under 18 år. Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård. Du hittar information om patientavgifter på 1177, t ex vad som gäller vid uteblivet eller sent avbokat besök. 1177, patientavgifter i Stockholms län. Länkar till patientavgifter i andra landsting >>

För sjukresor gäller de regler som råder i respektive landsting.

Om du är försäkringspatient eller betalar din vård själv, (t ex bor utanför Sverige), gäller andra avgifter.

För utomlänspatienter


Du som söker vård hos oss med finansiering från annat landsting behöver vanligtvis ett godkännande från hemlandstinget, s.k. betalningsförbindelse. Ta kontakt med ditt hemlandsting för mer information om vad som gäller just för dig.

Egen finansiering


Vi har även möjlighet att ta emot patienter som betalar besök och behandling själv. Vänd dig till aktuell mottagning för mer information.

Försäkringar


Vi har också avtal med ett flertal försäkringsbolag om sjukvårdande behandling. I dessa fall får du vända dig till aktuellt försäkringsbolag för information.