Har du en sjukvårdsförsäkring?

Aleris Fysiologlab samarbetar med ett flertal försäkringsbolag i Sverige. Försäkringsvillkoren varierar mellan bolagen.

Om du har en sjukvårdsförsäkring hör efter med ditt försäkringsbolag för information om vilka villkor som gäller för dig.

Kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig att få din vård hos oss.