Synpunkter och klagomål

BMA 5008.jpg

Vi vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Om du inte gör det är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att reda ut vad som hänt och förbättra vårt arbete.

I första hand vill vi att du tar kontakt med din behandlande läkare. Om du inte vill det kan du vända dig till verksamhetschefen på respektive enhet: SabbatsbergSophiahemmet, Riddargatan eller Folkungagatan. Du kan även ta kontakt med:

Patientnämnden

Patientnämnden är till för att underlätta kontakten mellan dig som patient och sjukvården. Du skriver dit och berättar vad som hänt och vilka som varit inblandade. Ange då ditt personnummer, namn och adress. Patientnämnden kan begära in yttrande från vården i ditt ärende.

Hemsida Patientnämnden i Stockholm

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning kan du (som bor i Stor-Stockholm) ta kontakt med om du har synpunkter på vårdens tillgänglighet eller dina rättigheter som patient, se www.sll.se

Patientförsäkringen, LÖF

Patientförsäkringen, LÖF, är Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag som du kontaktar om du vill ansöka om ersättning för skada som uppstått i samband med undersökning, vård eller behandling.

Kontaktuppgifter:
Telefon 08- 551 010 00 (vx), www.patientforsakring.se

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård  och omsorg över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård från Socialstyrelsen.
Huvuduppgiften för IVO är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Den lagstiftning som styr IVO:s verksamhet är den samma som Socialstyrelsen hade att tillämpa.
IVO:s hemsida kan du anmäla och klaga på vården.