Valfrihet och vårdgaranti

Friskvård_08.jpg

Som patient har man i Sverige rätt att söka sjukvård i annat landsting än hemlandstinget. Det innebär att du har rätt till ett öppenvårdsbesök hos en läkare i annat landsting om du har en Fritt Val-remiss eller Specialistvårdremiss.