Valfrihet och vårdgaranti

Friskvård_08.jpg

Som patient har man i Sverige rätt att söka sjukvård i annat landsting än hemlandstinget. Det innebär att du har rätt till ett öppenvårdsbesök hos en läkare i annat landsting om du har en Fritt Val-remiss eller Specialistvårdremiss.

Om detta besök leder till att du själv vill fortsätta hos oss eller att din läkare rekommenderar fortsatt behandling hos någon av våra enheter måste du själv kontakta ditt landsting som då ska intyga att de står för kostnaden för eventuell åtgärd och efterföljande vård eller annan behandling.

Aleris Fysiologlab välkomnar även patienter från landsting utanför Stockholms län. Förutsättningarna är dock olika inom landstingen, en del landsting kräver betalningsförbindelse. Ta gärna kontakt med ditt hemlandsting för information om vad som gäller just dig.

Här kan du läsa om vad Vårdgarantin innebär 1177 Vårdguiden.

Om du har frågor om vårdgarantin i Stockholms läns landsting kan du även ringa till Vårdgarantikansliet, Stockholms läns landsting, telefon 08-123 134 00.