Väntetider

Vi eftersträvar hög tillgänglighet med korta väntetider.

Väntetider sömnverksamheten

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg
Sömnapnéutredning (läkarbesök) 32 veckor
CPAP-utprovning (efter läkarbesök) 9 veckor

Övriga väntetider

På 1177, Vårdguiden, hittar du mer information

1177 vårdguiden