Skip to Content

Dietistmottagning

På vår dietistmottagning erbjuder vi kostrådgivning och behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar som övervikt, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, IBS (irritable bowel syndrome) och andra stressrelaterade besvär.

Rätt kost viktig för hälsan

Kosten är en viktig grund för hälsan och skapar förutsättningarna för behandling vid ett flertal olika diagnoser. Kostbehandlingen är central vid övervikt, fetma och följdsjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, sömnapné, bukfetma och hypertoni (högt blodtryck) samt överbelastade leder. Även vid stress, depression, värk och utmattningssyndrom kan sunda och regelbundna matvanor vara vägen till en bättre balans och struktur i livet.

 

Individuell kostrådgivning efter hälsoundersökning

Om man i samband med en hälsoundersökning kommit fram till att det finns riskfaktorer som kan kostbehandlas är det bra att boka in ett besök hos vår dietist. Det kan till exempel gälla förhöjt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, övervikt och fetma, ofrivillig viktminskning, eller ohälsosamma matvanor. Utifrån en kartläggning av de befintliga matvanorna byggs sedan de individuella kostråden kring patientens önskemål, preferenser och målsättningar.

Back to top