Skip to Content

Hälsoundersökningar

Våra omfattande hälsoundersökningar riktar sig till dig som känner dig frisk men vill ha en medicinsk bedömning av din kropp för att se vilka riskfaktorer som påverkar din hälsa – så att du kan förebygga framtida sjukdomar.

Att tidigt upptäcka risker

Regelbundna hälsoundersökningar är ett bra sätt att upptäcka riskfaktorer och tidiga sjukdomstecken, inte minst vid folksjukdomar som hjärtkärlsjukdom, cancer och psykisk ohälsa. Aleris hälsoundersökningar är framtagna av medicinska experter och möter en rad olika behov.

  • Regelbundna hälsokontroller
  • Förebyggande hälsoundersökning med vilo-EKG
  • Förebyggande hälsoundersökning med arbets-EKG
  • Fördjupad hälsoundersökning med bland annat arbets-EKG och MR-undersökning

 

 

Back to top