Skip to Content

Hjärtmottagning

På vår hjärtmottagning kan vi hjälpa dig som har, eller upplever besvär med hjärtat. Våra kardiologer (hjärtspecialister) har alla lång erfarenhet av utredning och behandling av olika former av hjärt- och kärlsjukdomar - såsom hjärtsvikt, hjärtklappningar, kärlkramp, förmaksflimmer och bröstsmärtor. Såväl privatpersoner som försäkringsbolag kan boka utredningar hos oss.

Vår verksamhet

Vi har inga väntetider. Vi hjälper dig med utredning, vård och behandling för till exempel bröstsmärtor, kranskärlsjukdom, högt blodtryck (hypertoni), förmaksflimmer, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtklappningar och blodfettsrubbningar. Vi genomför bland annat ultraljudsundersökningar av hjärta, arbets-EKG samt långtidsregistreringar av hjärtrytm.

Ju tidigare man kan upptäcka och ingripa i ett begynnande sjukdomsförlopp, desto större är chansen för ett framgångsrikt behandlingsresultat.  Därför utför vi också hjärtundersökningar i screeningsyfte.

 

Undersökningar för idrottsföreningar

Riksidrottsförbundet, European Society of Cardiology, American Heart Association och Internationella olympiska kommittén rekommenderar att elitidrottare och motionärer med intensivt träningsschema genomgår undersökning av hjärta och cirkulation för att upptäcka och utesluta eventuella hjärtproblem. Sedan flera år har vi därför samarbeten med flera idrottsföreningar i Göteborg med omnejd för att utföra utredningar.

 

Välkommen på konsultation.

 


Back to top