Skip to Content

Dietistmottagning

Matvanorna lägger en viktig grund för hälsan och skapar goda förutsättningar för rehabilitering. Aleris Specialistvård Malmö Arena erbjuder kostrådgivning för att bidra till goda matvanor för hälsan. Vi välkomnar dig som är privatbetalande och dig med privat sjukvårdsförsäkring.

Vi erbjuder kostbehandling av livsstilsrelaterade sjukdomar såsom övervikt, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, IBS (irritable bowel syndrome) och andra stressrelaterade besvär. Vi tar även emot personer med andra diagnoser/tillstånd.

Rätt kost viktig för hälsan

Kosten är en viktig grund för hälsan och skapar förutsättningarna för behandling vid ett flertal olika diagnoser. Kostbehandlingen är central vid övervikt, fetma och dess följdsjukdomar, såsom typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, sömnapné, bukfetma och hypertoni (högt blodtryck) samt överbelastade leder. Även vid stress, depression, värk och utmattningssyndrom kan sunda och regelbundna matvanor vara vägen till en bättre balans och struktur i livet.

Individuell kostrådgivning efter hälsoundersökning

För personer där man i samband med en hälsoundersökning hos Aleris kommit fram till att det finns riskfaktorer som kan kostbehandlas bokas med fördel in ett besök hos vår dietist. Det kan till exempel gälla förhöjt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, övervikt och fetma, ofrivillig viktminskning, eller vid ohälsosamma matvanor. Utifrån en kartläggning av de befintliga matvanorna byggs de individuella kostråden kring patientens önskemål, preferenser och målsättning.

InBody 270

För dig som vill kolla upp din status så erbjuder vi kroppsammansättningsmätning med InBody 270. InBody mäter din kroppssammansättning i förhållande till muskel-, vatten- samt fettmassa. Du får även ut ett värde på mängden visceralt fett samt hur din muskelmassa är fördelad.

Mätningen tar 15 sekunder och gör det möjligt att följa upp din status regelbundet, utefter dina mål med kost, träning eller viktnedgång. Vår dietist går igenom resultatet med dig och erbjuder även individanpassade kostråd för att optimera din livsstilsförändring utefter just ditt behov och din målsättning.

Kroppsmätning, inklusive genomgång av resultat: 295 kr.

Kroppsmätning, inklusive genomgång av resultat och individanpassad kostrådgivning av legitimerad dietist: 1795 kr.

Boka tid

Vi välkomnar dig som privatbetalande och dig med privat sjukvårdsförsäkring. Som privatbetalande är du välkommen att kontakta mottagningen för prisinformation och bokning. Har du privat sjukvårdsförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag för att en boka tid.

Det går också bra att boka videobesök!

Välkommen att kontakta oss.

Back to top